Rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2019 r.

Data opublikowania: .

Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego będą mogli zgłaszać projekty do 01.03.2019 r. Propozycję zadań do budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, którzy mają ukończone 16 lat,  na formularzu wraz z dołączoną listą co najmniej 40 podpisów mieszkańców gminy powiatu wałbrzyskiego, której projekt dotyczy. Projekty zadań mogą także składać organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wałbrzyskiego.  Potem projekty będą weryfikowane i sprawdzane pod względem formalnym i prawnym przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Głosowanie odbędzie się w dniach od 01.04.2019 r. do 15.04.2019 r. . Projekt musi być możliwy do zrealizowania w przeciągu 2019 roku. Zgłoszane mogą być tylko przedsięwzięcia o charakterze projektów tzw. „miękkich”, takie jak ona  przykład: zakup sprzętu, wyposażenia, organizacja imprez, wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Nie można zgłaszać projektów o charakterze budowlanym, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W  budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zabezpieczono 150 000 zł, na realizację zwycięskich projektów.

Dyktando Miejskie w Głuszycy objęte patronatem honorowym Starosty Wałbrzyskiego

Data opublikowania: .

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy organizuje w sobotę 23 lutego o godz. 10.00 VII Dyktando Miejskie. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski oraz Burmistrz Głuszycy Roman Głód. Do sprawdzenia swoich umiejętności ortograficzno-interpunkcyjnych zapraszamy mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, którzy ukończyli 13 rok życia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2019 r. do godz. 17.00 w siedzibie CK-MBP w Głuszycy

KOMUNIKAT!

Data opublikowania: .

Przypominamy, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracamy się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Zwracamy się również z prośbą o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu, przebywające na klatkach schodowych, piwnicach, letnich altanach i pustostanach. W związku z zimą osoby bezdomne są szczególnie narażone na skutki niskich temperatur. Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc i nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć na czas. Prosimy więc o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu informować Policję, Straż Miejską lub ośrodek pomocy społecznej.

Powiatowe Koncerty Kolęd

Data opublikowania: .

W ubiegły weekend Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód o/Wałbrzych, zorganizował 3 koncerty kolęd w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim na rok 2019. Muzycy z Białorusi: Maryna Towarnicka, Nadzieja Brońska, Witalij Aliaszkiewicz wystąpili w Centrum Kultury w Boguszowie –Gorcach, Mieroszowskim Centrum Kultury oraz Domu Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Trio wykonało tradycyjne kolędy z różnych stron świata: polskie, białoruskie, ukraińskie i amerykańskie np. „Szła kolęda w noc grudniową”, „Noczka cichaja zarysta”, „Szczodry wieczór„ „Dzwońże, dzwoń”. Podczas koncertów pamiętano także o tragicznie zmarłym Prezydencie Miasta Gdańsk Pawle Adamowiczu, któremu to dedykowano kolędy i czczono jego śmierć minutą ciszy. Wydarzenie zostało finansowane z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Data opublikowania: .

W piątek 18 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zwołane przez Starostę Wałbrzyskiego Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego - Przewodniczącego Komisji.
Tematem wiodącym było omówienie bieżących działań powiatowych służb i instytucji w temacie zagrożeń dla porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz przygotowania poszczególnych służb i instytucji do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu wałbrzyskiego podczas nadchodzących ferii zimowych oraz okresu zimowego.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza pisemne zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna gatunku klon pospolity. Oferty należy składać do 25.01.2019 r. do godz. 14.00 w BOK Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Szczegóły w załączonym piśmie. 

przetarg klon 1 srednie

Organizacje pozarządowe - konkursy

Data opublikowania: .

1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wałbrzyskiego. Szczegóły w załączeniu (pobierz)


2. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2019. Szczegóły w załącznikach:

  1. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu (pobierz)
  2. Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu (pobierz)
  3. Wniosek o przyznanie dotacji (pobierz)

Nabór wniosków dla OSP otwarty

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór wniosków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wałbrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Nowy furgon dla KMP w Wałbrzychu

Data opublikowania: .

W dniu 03 stycznia 2019 r. Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w oficjalnym przekazaniu samochodu furgon w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Spotkanie opłatkowe w Starostwie

Data opublikowania: .

W dniu 21 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, odbyło się spotkanie opłatkowe. Zarząd oraz Radni Powiatu Wałbrzyskiego, zaproszeni goście, pracownicy połamali się opłatkiem, życząc sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku.

Zwierzęta potrzebują naszej pomocy

Data opublikowania: .

Dzisiaj miał finał zbiórki karmy dla podopiecznych Na Pomoc Zwierzętom z Boguszowa – Gorc, prowadzoną przez Joannę Sobinę oraz Mirosława Ciułkowskiego. Około pół tony karmy udało się zebrać w punktach zbiórki w: Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz SOSW w Nowym Siodle. Ponadto do akcji przyłączyła się Pani Agnieszka Węgrzyn, która zorganizowała zbiórkę w Monachium oraz Wałbrzyskie Morsy i okolice.W imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Iwona Frankowska uczestniczyła w przekazaniu karmy dla zwierząt. „Bardzo się cieszę, że udało się zebrać tak dużą ilość żywności dla zwierząt.

Budżet Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok uchwalony

Data opublikowania: .

W dniu 18.12.2018 r. podczas sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego został uchwalony budżet na 2019 r. Za jego przyjęciem opowiedzieli się wszyscy koalicjanci. Uchwałę poparło 9 radnych, 6 było przeciwnych, 1 radny się wstrzymał od głosu, 1 radny był nieobecny. Budżet Powiatu Wałbrzyskiego po stronie dochodów zamyka się kwotą 49 907 942,47 zł, a po stronie wydatków kwotą 50 891 782,90 zł.

Informacja

Data opublikowania: .

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu będzie NIECZYNNE.

"Dzieci Czarnych Orłów" po raz drugi na głuszyckiej scenie

Data opublikowania: .

Nowy spektakl Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” ponownie podbił serca publiczności. „Dzieci Czarnych Orłów” można było zobaczyć 15 grudnia br. w sali widowiskowej Centrum Kultury- MBP w Głuszycy. Zadanie realizowane było w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę i zostało współorganizowane oraz dofinansowane przez Powiat Wałbrzyski.

Nagrody kulturalne Starosty rozdane

Data opublikowania: .

W dniu 18 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się wręczenie dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 r. W imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego nagrodę wręczył Krzysztof Kwiatkowski Starosta Wałbrzyski. Laureatką nagrody została Iwona Czech. „Ceniąc Pani działalność pragnę wyrazić słowa uznania za podtrzymywanie tradycji i budowanie polskiej kultury. Pani twórcza praca i osiągnięcia w tak różnych dziedzinach zasługują na podziw i szacunek. Gratuluję zaangażowania oraz poświęcenia dla działalności kulturalnej” - powiedział Starosta Wałbrzyski.

Spotkanie opłatkowe w Domu Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju

Data opublikowania: .

W dniu 17.12.2018 r. Iwona Frankowska Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, wzięła udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Domu Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Paweł Skrzywanek Prezes Zarządu „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A przywitał zgromadzonych gości, pensjonariuszy, pracowników. Po przełamaniu się opłatkiem z J.E. Biskupem Ignacym Decem, dzieci z Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Mieszko” przedstawiły piękne jasełka. Następnie goście zostali zaproszeni do wspólnego kolędowania przy stole wigilijnym.

Wigilia w Domu Dziecka Catharina

Data opublikowania: .

W dniu 14.12.2018 r. w Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Iwona Frankowska, Stanisław Skrzyniarz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, Adam Zdeb Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Po przywitaniu przez Dyrektora Iwonę Suchocką, dzieci przedstawiły jasełka. Wszyscy przenieśli się do Betlejem, by wspominać wydarzenia związane z narodzeniem Pana Jezusa. Szczególnym momentem wzruszenia była część przedstawienia samodzielnie przygotowana przez dzieci dla dyrekcji, wychowawców, pracowników oraz gości. Spożycie przygotowanych potraw poprzedzone zostało modlitwą oraz połamaniem się opłatkiem - i złożeniem sobie świątecznych życzeń.

Spotkanie opłatkowe w SOSW w Nowym Siodle

Data opublikowania: .

"Wigilia" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle zapoczątkowała spotkania opłatkowe w jedostkach oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski. Na wigilii obecni byli Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Skrzyniarz. Starosta w pięknych życzeniach świątecznych przypomniał  wszystkim sens spotkań przy wigilijnym stole. Zaproszenie dyrektor Ośrodka pani Doroty Błażejowskiej przyjęli również Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński i Renata Hodyl z Kuratorium Oświaty.

Spotkanie wigilijne w gminie Walim

Data opublikowania: .

Już po raz szósty mieszkańcy gminy Walim i zaproszeni przez wójta Adama Hausmana goście spotkali się na wigilii gminnej w Centrum Sportu i Rekreacji. Powiat Wałbrzyski reprezentował Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski oraz Członek Zarządu  Piotr Pol. Jasełka przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jugowicach zachwycając zgromadzonych talentem. Nad wystrojem sali jak co roku czuwali pracownicy Centrum Sportu Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej im Polskich Noblistów w Walimiu.

Projekt e-usługi dofinansowany

Data opublikowania: .

W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu pojawią się nowoczesne e-usługi. Złożony przez Zarząd Powiatu wniosek o dofinansowanie, decyzją Zarządu Województwa, został objęty wsparciem.

Mikołajki w placówkach powiatu wałbrzyskiego

Data opublikowania: .

W mikołajkowym nastroju Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego: Krzysztof Kwiatkowski- Starosta, Iwona Frankowska- Wicestarosta, Mirosław Potapowicz oraz Piotr Pol- członkowie Zarządu w towarzystwie św. Mikołaja udali się do powiatowych placówek: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu, Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle oraz Domu Dziecka Catharina. „Wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami ze słodyczami, a dla dzieci z domów dziecka została przygotowana dodatkowa niespodzianka- Play Station. Dzieci zrewanżowały się cytując wiersze i śpiewając kolędy. To były bardzo miłe chwile”- powiedział Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

Mikołajki w Powiatowej-Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Data opublikowania: .

W dniu 06.12.2018 r. Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Iwona Frankowska, wzięła udział w mikołajkach organizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Pani Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podarowała dzieciom słodkie upominki. „Bardzo się cieszę, że dzisiaj na twarzach dzieci zagościł uśmiech. Dla dzieci takie spotkanie jest okazją do wspaniałej zabawy oraz integracji”- powiedziała Iwona Frankowska.

Pozytywna opinia RIO

Data opublikowania: .

Przygotowany przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego projekt budżetu na rok 2019 uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Powołanie Wiceburmistrza w Boguszowie-Gorcach

Data opublikowania: .

W dniu 4 grudnia 2018r. burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek Cichura powołał na zastępcę burmistrza Pana Sebastiana Drapałę członka „ Porozumienia” Jarosława Gowina. W uroczystości powołania wiceburmistrza uczestniczyli pani Beata Żołnieruk i pan Jacek Hecht– członkowie zarządu krajowego „ Porozumienia”, Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski i pani Iwona Frankowska Wicestarosta.

Sprzedaż drewna kl druga - OFERTA

Data opublikowania: .

WIP.7134.7.65.2018                                                             Wałbrzych, dnia 04.12.2018r.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

            Ogłasza pisemne zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna, stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Al. Wyzwolenia 20-24.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • drewno gatunku klon, o objętości ok. 37,12 m3

      Cena wywoławcza 118,80 zł/m3 (brutto)

 

Zbiórka dla zwierząt

Data opublikowania: .

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Urząd Gminy Boguszów-Gorce i Fundacja "Na Pomoc Zwierzętom" organizuje świąteczną zbiórkę dla potrzebujących zwierząt. Potrzebna jest mokra karma dla kociąt i kotów dorosłych, sucha i mokra karma dla szczeniąt, psów dorosłych oraz seniorów, ręczniki papierowe i preparaty typu "Agent". Zachęcamy Państwa do udziału w zbiórce i z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

997

Data opublikowania: .

Informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od dnia 3 grudnia 2018 r., obsługę numeru alarmowego 997 z terenu województwa dolnośląskiego przejmie Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Oznacza to, że szukając kontaktu z Policją wybieramy numer 112.

Informacja

Data opublikowania: .

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu będzie czynne w sobotę 01.12.2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Jednocześnie informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu będzie NIECZYNNE.

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Data opublikowania: .

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała. Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Dzień Pracownika Socjalnego

Data opublikowania: .

W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Gratulacje dla Starosty Wałbrzyskiego

Data opublikowania: .

Adam Górecki Wójt Gminy Czarny Bór złożył na ręce Starosty Wałbrzyskiego gratulacje objęcia funkcji i życzenia determinacji w działaniu na rzecz mieszkańców powiatu.

podziękowania dla Starosty

Pierwsza sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego kadencji 2018-2023

Data opublikowania: .

W dniu 19 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego kadencji 2018-2023. Sesję otworzył radny senior Stanisław Skrzyniarz. Po otrzymaniu nominacji i odśpiewaniu hymnu państwowego radni złożyli ślubowanie. Do najważniejszych punktów obrad należały: wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Wałbrzyskiego, Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego oraz Członków Zarządu. Na funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu radni jednogłośnie wybrali Sylwestrę Wawrzyniak - doświadczonego samorządowca, byłą Przewodniczącą Rady Gminy Czarny Bór. Zastępcami Przewodniczącej zostali: Adam Zdeb i Stanisław Skrzyniarz. Zgodnie z przewidywaniami Starostą Wałbrzyskim wybrany został Krzysztof Kwiatkowski - dotychczasowy wicestarosta, a na Wicestarostę Powiatu Wałbrzyskiego radni wybrali Iwonę Frankowską. Członkami Zarządu Powiatu zostali: Mirosław Potapowicz, Marek Masiuk i Piotr Pol. Tym samym władzę w Powiecie Wałbrzyskim sprawować będzie koalicja radnych KWW Ziemi Wałbrzyskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

12.11.2018

Data opublikowania: .

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Starostwo Powiatowe 

w Wałbrzychu w dniu 12.11.2018 roku będzie NIECZYNNE.

(Zgodnie z Ustawą z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.)

ALARM SMOGOWY

Data opublikowania: .

UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO!
Przekroczenia pyłu PM10 - Informacja z dnia 09.11.2018 r.
WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 08.11.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dzierżoniowie, w Kłodzku, w Legnicy, w Lubaniu, w Nowej Rudzie (powiat kłodzki), w Wałbrzychu i we Wrocławiu.
Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 09.11.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500