Nie poddajemy się !!!

Data opublikowania: .

Negatywna odpowiedź, bez uzasadnienia włodarza Jedliny-Zdroju, pozbawia nas możliwości organizacji ciekawego wydarzenia kulturalnego w gminie Jedlina-Zdrój!!!

V Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego za nami

Data opublikowania: .

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się piąta sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego kadencji 2018-2023. Najważniejszym punktem w tej sesji był wniosek radnych opozycji za odwołaniem dotychczasowego Starosty Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Internetowe Konto Pacjenta IKP

Data opublikowania: .

Wojewoda Dolnośląski informuje o uruchomieniu przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia aplikacji dla Obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Odwołanie wizyty Minister Emilewicz

Data opublikowania: .

Uprzejmie informujemy, że wizyta w dniu 25.04.2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwigi Emilewicz w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu oraz Czarnym Borze została odwołana.

I Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna- Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach ogłaszają I Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Konkurs jest skierowany do uczniów- w zależności od kategorii od 6 do 19 lat- z terenu powiatu wałbrzyskiego.

Spotkania pracowników PCPR z mieszkańcami Powiatu

Data opublikowania: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w okresie od marca do kwietnia 2019 r. zorganizowało szereg spotkań promocyjno – informacyjnych dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby niepełnosprawne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Praca dla Wychowawców

Data opublikowania: .

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle posiada:

  • 5 wolnych etatów wychowawców

Nowe stanowisko do obsługi przedsiębiorców w Wydziale Komunikacji

Data opublikowania: .

Uprzejmie informujemy, iż celu uprawnienia pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starosta Wałbrzyski uruchomił dodatkowe stanowisko do obsługi przedsiębiorców. Celem załatwienia sprawy przez przedsiębiorców należy pobrać numerek z biletomatu "REJESTRACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW" z symbolem "V". Przedsiębiorcy są obsługiwani na parterze,w pokoju nr 11 znajdującym się w budynku przy al. Wyzwolenia nr 24.

 

Wyjątkowy koncert w Pradze

Data opublikowania: .

W dniu 28.04.2019 r. zapraszamy do Pragi na koncert z okazji XXX Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pt. "Bądźmy rodziną".

Zamknięcie obiektu mostowego w Zagórzu Śląskim

Data opublikowania: .

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej nr 3371 D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie , gm. Walim ” Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu uprzejmie informuje ,że zakres zaplanowanych robót budowlanych wymaga całkowitego zamknięcia ruchu kołowego na w/w obiekcie mostowym zlokalizowanym przy skrzyżowaniu z drogą 3373 D w kierunku Michałkowej. Uniemożliwi to przejazd pojazdów przyjeżdzających z kierunku od skrzyżowania z drogą 2876 D /kierunek Świdnica _ Jugowice w Zagórzu Śląskim w stronę miejscowości Michałkowa i Lubachów /jak również od strony Miejscowości Lubachów wokół jeziora w stronę Jugowic do drogi 2876 D. Planowane zamknięcie będzie na okres od 2 kwietnia 2019 r. do czasu wykonania niezbędnej przebudowy płyty pomostowej mostu. Przewidziane zakończenie robót nastąpi do 31 sierpnia 2019 r. Ruch pieszych i rowerowy będzie odbywał się przez obiekt wytyczonymi trasami / kładki dla pieszych/ wykonanymi przez wykonawcę robót mostowych firmę INBUD s.c. Stanisław Kutera, Michał Kutera Janików , ul. Zielona 8c, 55-200 Oława.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z d ia 29 marca 2019 roku w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdrou przy ul. Kolejowej 2 (pobierz)

Ruch turystyczny na granicy polsko-czeskiej

Data opublikowania: .

Q dniu 14.03.2019 r.  w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Krzysztof Kwiatkowski Starosta Wałbrzyski oraz Stanisław Skrzyniarz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Mieroszowa Andrzejem Lipińskim oraz delegacji z Czech. Tematem rozmów była poprawa ruchu turystycznego w powiecie wałbrzyskim, dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań w postaci miejsc postojowych i połączenia kolejowego na pograniczu polsko-czeskim.

Koncert dedykowany mieszkankom powiatu

Data opublikowania: .

W dniu 8 marca okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zorganizował koncert pt. ''Bo Ja z Tobą Chcę Być", dedykowany mieszkankom powiatu wałbrzyskiego. Współorganizatorem wydarzenia było Uzdrowisko-Szczawno-Jedlina. Koncert odbył się w Restauracji Ciekawa w Jedlinie-Zdroju. Na wstępie spotkania, życzenia zaadresowane do wszystkich zgromadzonych Pań złożył Krzysztof Kwiatkowski Starosta Wałbrzyski . Wśród obecnych gości byli m.in. Iwona Frankowska- Wicestarosta oraz Sylwestra Wawrzyniak- Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Gwiazda wieczoru Robert Delegiewicz, przygotował wspaniały występ obfitujący w humor, śpiew i dobrą zabawę. Po koncercie Starosta obdarował każdą Panią tulipanem, a następnie zaprosił na lampkę wina.

Spotkanie Burmistrzem oraz przedstawicielami Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju.

Data opublikowania: .

W dniu 08.03.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu miało miejsce spotkanie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z Burmistrzem oraz przedstawicielami Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju. Tematem rozmów była realizacja zadań i inwestycji pomiędzy powiatem a gminą. Zarząd Powiatu przedstawił propozycje projektów, które mogą zostać wspólnie zrealizowane. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali wolę dialogu i kolejnych spotkań, na których będą poruszane tematy związane z promocją oraz rozwojem gminy Szczawno-Zdrój. Jest to już kolejne spotkanie Zarządu Powiatu z włodarzami gmin, podczas którego rozmawiano o rozwoju naszego regionu i współdziałaniem na rzecz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu

Data opublikowania: .

W dniu 05.03.2019 r odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. Członkowie Komisji odwiedzili placówki szkolne i opiekuńcze, dla których Powiat Wałbrzyski jest organem prowadzącym: Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie – Zdroju, Dom Dziecka w Jedlinie – Zdroju, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu, Dom Dziecka Catharina w Nowym Siodle oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle. Głównym tematem pracy Komisji był stan techniczny budynków, bezpieczeństwo i higiena pracy dzieci i wychowanków. 

Roczna odprawa PSP w Wałbrzychu

Data opublikowania: .

W dniu  04.03.2019 r.  Krzysztof Kwiatkowski Starosta Wałbrzyski brał udział w w odprawie rocznej poświęconej podsumowaniu działalności PSP w Wałbrzychu w 2018 r. Odprawa przeprowadzona była pod przewodnictwem Komendanta PSP w Wałbrzychu Krzysztofa Szyszkę. W swoim wystąpieniu Komendant przedstawił najważniejsze informacje dot funkcjonowania formacji na terenie powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Odprawa była także okazją do podziękowania za służbę wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom ochotnikom.

Starosta Wałbrzyski w komisji ZPP

Data opublikowania: .

Miło nam poinformować, że uchwałą Zarządu Związku Powiatów Polskich z dnia 11 lutego 2019 r. pan Starosta Krzysztof Kwiatkowski został wskazany przez Zarząd ZPP na przedstawiciela Związku Powiatów Polskich do Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Dyktando Miejskie w Głuszycy

Data opublikowania: .

 Pani Wicestarosta Iwona Frankowska wielokrotnie udowodniła, że jest odważną kobietą. W minioną sobotę podjęła się udziału w VII Dyktandzie Miejskim w Głuszycy. Oczywiście poza konkursem albowiem Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego był fundatorem nagród dla najlepszych. Pani Wicestarosta stwierdziła, że dyktando choć trudne sprawiło jej wiele przyjemności bo bardzo lubi potyczki ortograficzne.

Zapraszamy na obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego serdecznie zaprasza na koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W programie występ Roberta Delegiewicza oraz poczęstunek. Na obchody zapraszamy do Restauracji Ciekawa w Jedlinie-Zdroju 08.03.2019 r. o godz. 18:00. Wstęp wolny.

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego

Data opublikowania: .

Uwaga mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego!

Każda osoba która potrzebuje wsparcia lub porady za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ma możliwość skorzystania z PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO.

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Współpraca w zakresie promocji gmin powiatu wałbrzyskiego

Data opublikowania: .

W dniu 20.02.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Iwona Frankowska Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami gmin dotyczącego wspólnej promocji turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wyszedł z inicjatywą zorganizowania dla przewodników i właścicieli biur turystycznych wizyt studyjnych na terenie powiatu.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Data opublikowania: .

Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami.

Rekrutacja do Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Data opublikowania: .

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju zaprasza uczniów klas trzecich gimnazjum oraz dla klas ósmych na cykl wydarzeń przybliżających wizerunek i funkcjonowanie szkoły: 
warsztaty chemiczne, warsztaty plastyczne oraz drzwi otwarte- podczas których będzie można zapoznać się z funkcjonowaniem placówki oraz ofertą edukacyjną.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Data opublikowania: .

Dnia 30 stycznia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu Starosta Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo – doradczym Starosty Wałbrzyskiego.

Spotkanie robocze z Włodarzami gmin

Data opublikowania: .

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie robocze Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z Włodarzami gmin wchodzących w skład powiatu. Na zaproszenie Zarządu w spotkaniu udział wzięli : Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwestra Wawrzyniak, Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, Wójt Gminy Walim Adam Hausman, Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki, Zastępca burmistrza Boguszowa Gorc Sebastian Drapała.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Data opublikowania: .

W dniu 25.01.2019 r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego: Krzysztof Kwiatkowski, Iwona Frankowska, Mirosław Potapowicz, Piotr Pol oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Sylwestra Wawrzyniak i Radny Stanisław Skrzyniarz spotkali się z Dyrekcją i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Starosta Wałbrzyski, złożył na ręce Dyrektor PUP w Wałbrzychu Marzeny Radochońskiej, podziękowania dla wszystkich pracowników w formie listu gratulacyjnego. „Pragnę wyrazić słowa uznania za dobrą współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszania poziomu bezrobocia na naszym rynku pracy. Każdego dnia z zaangażowaniem wspieracie osoby, które napotykają trudności na rynku pracy. To między innymi takim działaniom, możemy zaobserwować spadek bezrobocia w naszym regionie”- powiedział Krzysztof Kwiatkowski Starosta Wałbrzyski.

Sprzęt fotograficzny dla Komendy Miejskiej w Wałbrzychu

Data opublikowania: .

W dniu 22 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, miało miejsce przekazanie sprzętu fotograficznego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwestra Wawrzyniak, Radny Powiatu Wałbrzyskiego Bogusław Uchmanowicz przekazali na ręce p.o. Komendanta Miejskiego Policji Krzysztofa Lewandowskiego aparaty fotograficzne, karty pamięci, urządzenie wielofunkcyjne o łącznej wartości ok. 3 000 zł.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500