Organizacje pozarządowe

uchwala 195 cz1.jpg

 uchwala 195 cz2.jpg

Załšcznik do Uchwały nr 195-1.jpg

 

Załšcznik do Uchwały nr 195-2.jpg

Załšcznik do Uchwały nr 195-3.jpg

 

Załšcznik do Uchwały nr 195-4.jpg

 

0001 (29).jpg0002 (11).jpgzalacznik (1).jpgzalacznik (2).jpgzalacznik (3).jpg

 zalacznik (4).jpg

zalacznik (5).jpguchwala 158 rezygnacja 2

uchwala 158 rezygnacja 1

 

wyniki konsukltacje NGO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyniki konsukltacje NGO 2 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z koniecznością uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 rok

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działające na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2021 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

 1. elektronicznej- wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: sumera@powiatwalbrzyski.pl do 30 lipca 2020 r.;
 2. bezpośredniej- wypełniony i podpisany formularz uwag należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Wyzwolenia 24, pok. 202, w godzinach pracy urzędu do 30 lipca 2020 r.;
 3. bezpośrednio, umawiając się na spotkanie z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, pok. 202, w godzinach pracy urzędu do 30 lipca 2020 r.;

Uwaga: wydział merytoryczny podda analizie uwagi zgłoszone wyłącznie poprzez wypełniony formularz uwag..

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2021 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

plik do pobrania - format PDF.

plik do pobrania - format DOC

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2021 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (plik do pobrania).

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10  z 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (do pobrania).

uchwala 119 1

 

uchwala 119 2

 

 

uchwala 118 3

uchwala 118 1uchwala 118 2zmiana kultura 2

zmiana kultura 1

 19 05 uchwala 1

19 05 uchwala 2

19 05 uchwala 3

Rozstrzygnięcie drugich otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku

! INFORMACJA !

W związku z koniecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 17 marca 2020 r. podjął uchwałę nr 55/2020 w sprawie odwołania zaplanowanych wydarzeń kulturalno-sportowych, dla których Powiat Wałbrzyski jest organizatorem lub współorganizatorem oraz zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Do dnia 31 sierpnia 2020 r. zostają wstrzymane zadania publiczne, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy powyższej uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, organizacje które otrzymały dotację muszą ją zaktualizować tak, aby zadanie rozpoczynało się nie wcześniej niż 01 września 2020 r. a kończyło nie później niż 15 grudzień 2020 r., celem sporządzenia umowy /nie dotyczy zadań z zakresu ochrony zdrowia/.

Ponadto organizacje są zobowiązane w terminie 7 dni kalendarzowych po publikowaniu wyników konkursu w wysokości niższej niż wnioskowana, złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów realizacji zadania publicznego, podpisane przez upoważnione osoby.

Nie złożenie aktualizacji będzie uznane jako rezygnacja z dotacji.

Składając aktualizacje proszę opamiętać o obowiązku zapewnienia wkładu własnego
w wysokości, co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić co najmniej 10% wartości zadania.

 

W zakresie TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, wybrano ofertę oraz udzielono wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku następującej organizacji:

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania     (w zł)

1.

Stowarzyszenie „Atrakcyjni”

Ziemia Wałbrzyska odkrywana na nowo- Zamek Grodno i Jezioro Bystrzyckie.

1 600 zł

 

W zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, wybrano oferty oraz udzielono wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku następującym organizacjom:

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania     (w zł)

1.

Stowarzyszenie Atrakcyjni

Tradycje kultury ludowej. Wieniec dożynkowy.

3 000

2.

Fundacja Świętej Męczennicy Wielkiej Księżnej Elżbiety Fiodorowny

Warsztaty pisanie ikon.

5 000

3.

Fundacja Via Salutis

„Kwitną wiśnie” – święto kultury japońskiej w powiecie wałbrzyskim.

2 000

W zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, wybrano oferty oraz udzielono wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku następującym organizacjom:

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania     (w zł)

1.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów

Wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej.

2 000

2.

Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jaczków

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie kolarstwa szosowego oraz górskiego.

2 000

3.

Uczniowski Klub Narciarski „Melafir” Czarny Bór

Organizacja szkolenia sportowego                       i upowszechniania współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu

4 000

4.

Uczniowski Klub Narciarski „Trójgarb” Witków

Szkolenie dzieci i młodzieżyw zakresie narciarstwa biegowego oraz biathlonu na terenie miejscowości Witków, powiat wałbrzyski, organizacja zawodów z cyklu „Biathlon dla każdego” w 2020 r.

4 000

5.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK

Zajęcia sportowe dla dzieci: Akademia Rowerowa.

3 800

6.

Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „HEROS”

XV Międzynarodowy Turniej HEROS LADY OPEN w zapasach kobiet

5 100

7.

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik” Czarny Bór

Organizacja III Turnieju Piłki nożnej o Puchar Starosty Wałbrzyskiego

2 000

8.

Klub Jeździecki Kalinowscy Team

Organizacja Zawodów jeździeckich amatorskich i towarzyskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2 000

9.

Uczniowski Klub Sportowy „KINDER VOLLEYBALL GŁUSZYCA”

Siatkówka dla dzieci w Głuszycy

2 500

10.

Auto Speedway

Akademia e-sportowa dla dzieci                         i młodzieży Sim Racing Walim”

2 500

11.

Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

2 000

12.

Uczniowski Ludowy Klub sportowy „JASTRZĄB”

Wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej

2 500

13.

Klub Kolarstwa Wałbrzych

Organizacja I Mistrzostw Polski MTB rowerów elektrycznych- Boguszów Gorce 2020

2 000

W zakresie OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ,
wybrano ofertę oraz udzielono wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku następującej organizacji:

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania     (w zł)

1.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej                           oddział w Wałbrzychu

Ochrona i promocja.                                   Działanie na rzecz osób chorych                 i niepełnosprawnych.                             Wsparcie i pomoc rodzinie.

7 000 zł

W razie pytań prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę:

Natalia Sumera

Inspektor Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty

tel. 74 84 60 620, e-mail: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl

 

 

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: maj 2020

  

000100020003000400050006

 

 

Rząd przygotował pakiet specjalnych przepisów wspomagających NGO-sy w czasie epidemii.  Poniżej udostępniamy infografikę  przygotowaną przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

przedstawiającą 19 ROZWIĄZAŃ dla III sektora w ramach tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ. 

tarcza 1tarcza 2tarcza 3tarcza 4

(żródło:  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

 

Ruszył nabór do programu dotacyjnego #Kulturawsieci! Wsparcie otrzymają projekty, które przenoszą kulturę do Internetu i ułatwiają odbiorcom dostęp do jej zasobów. 🎭🎨🎸

Program dotacyjny „Kultura w sieci” to 15 mln zł na działania związane z prezentacją wydarzeń kulturalnych i udostępnianiem zasobów kulturalnych on-line.

Program dotacyjny jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii.

Program „Kultura w sieci” składa się z dwóch elementów – programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Program stypendialny „Kultura w sieci” ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również poszukiwania nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców będą postrzegane jako dodatkowy atut projektów.

O stypendia programu „Kultura w sieci” mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy  w następujących kategoriach:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • twórczość ludowa,
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

Wnioskodawcom biorącym udział w programie stypendialnym mogą zostać przyznane stypendia:

 1. 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
 2. mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

Wnioski można składać do 20 kwietnia br.

Szczegółowe informacje:

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu stypendialnego „Kultura w sieci” znajdują się na stronie: bip.mkidn.gov.pl.

Przeczytaj o zmianach w regulaminie programu stypendialnego (www.gov.pl/web/kultura).

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać, kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN pod adresem mailowym: stypendiawsieci@mkidn(dot)gov(dot)pl

Szczegóły:


https://nck.pl/…/kultura-w-…/aktualnosci/nabor-wnioskow-2020

kultira fiz zmiana terminu 1kultira fiz zmiana terminu 2kultura 2 1kultura 2 2turystyka zmiana 1turystyka zmiana 2 zdrowie zmiana 1zdrowie zmiana 2odwolanie imprez 1 

 

odwolanie imprez 2

Stowarzyszenie „Klub Seniorów” z siedzibą w Witkowie złożył ofertę  na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „10 lat minęło jak jeden dzień- jubileuszowe działania integracyjno- aktywizujące seniorów z Witkowa”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 09 marca 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 02 marca 2020 r.  - może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

 1. a)            pocztą elektroniczną na adres: sumera@powiatwalbrzyski.pl
 2. b)           pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych.

- liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

19 a klub seniora Witków 119 a klub seniora Witków 219 a klub seniora Witków 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK z siedzibą w Walimiu złożył ofertę  na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn.: „V Wyścig MTB cross Country Walim dla dzieci do lat 14 i I Wyścig MTB Cross Country Walim dla amatorów” , zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 09 marca 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 2 marca 2020 r.  - może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

 1. a)            pocztą elektroniczną na adres: sumera@powiatwalbrzyski.pl
 2. b)           pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych.

- liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

UKS Orlik Walim 1UKS Orlik Walim 2UKS Orlik Walim 3

 

 

Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, z siedzibą w Wałbrzychu, złożył ofertę  na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Lotniczy Piknik Wakacyjny”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 05 marca 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 27 lutego 2020 r.  - może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

 1. a)            pocztą elektroniczną na adres: sumera@powiatwalbrzyski.pl
 2. b)           pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych.

- liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Aeroklub oferta 19a 1Aeroklub oferta 19a 2Aeroklub oferta 19a 3

 

 

 

 

 

 

 

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia Kaczor Boks Team, z siedzibą w Boguszowie-Gorcach  złożył ofertę  na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Mistrzostwa Dolnego Śląska w Boksie”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 03 marca 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 25 lutego 2020 r.  - może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

 1. a)            pocztą elektroniczną na adres: sumera@powiatwalbrzyski.pl
 2. b)           pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych.

- liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

19a Kaczor 119a Kaczor 2

 

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych Aktywni, z siedzibą we Wrocławiu   złożył ofertę  na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno Zdrój 2020”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 21 lutego 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 14 lutego 2020 r.  - może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

 1. a)            pocztą elektroniczną na adres: sumera@powiatwalbrzyski.pl
 2. b)           pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych.

- liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

dssn2 1dssn2 2 dssn2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 Związek Solidarności Polskich Kombatantów Wałbrzych, złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „SOLIDARNY BYŁ TO DZIEŃ 40 Rocznica Sierpnia 1980 roku”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 12 lutego 2020 r. tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od dnia 05 lutego 2020 r. - może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

 1. pocztą elektroniczną na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl
 2. pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych.

- liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

wniosek  pdf

000100020003

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 13  ust. 1 i 2 RODO (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ogloszenie ikonografiki stypendia nagrody 1informacja urzedu Marszalkowskiego generator eNGO

 

 

 

Herb Powiatu walbrzyskiego II maleZiemia Wałbrzyska male

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

Pełna treść Rozporządzeń:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057) 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (poz. 2055) 

Poniżej załączączamy do pobrania, w wersji edytowalnej najczęściej wybierane wzory dokumentów do pobrania. 

OTWARTE KONKURSY OFERT: 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ1 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ5

 

TRYB 19a, TZW. MAŁE GRANTY:

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ1 (tryb 19a, tzw. małe granty) 

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ2

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ3 (umowa ulega modyfikacji: zależy od treści ogłoszenia konkursowego oraz od złożonej oferty) 

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DO SPRAWOZDANIA 

OPIS FAKTUR 

HERB POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

LOGO ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ 

Informujemy, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informujemy że uwagi można składach mailowo (n.sumera@powiatwalbrzyski.pl) lub pisemnie do 16.01.2020 r.- liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 

 

0001 jz0002 jz

 

Informujemy, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informujemy że uwagi można składach mailowo (n.sumera@powiat.walbrzych.pl) lub pisemnie do 16.01.2020 r.- liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 

00010002

 

mammobusy I 2020

DO POBRANIA: Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Regionalnego Punktu Doradczego: JAK DOBRZE SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE Z DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

zyczenia4 2019 krzyzanowski 2

 

zaproszenie 08 01 ost

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu sportu

 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu na rok 2020.
 2. Realizowane zadanie musi sprzyjać rozwojowi sportu w Powiecie Wałbrzyskim poprzez realizację co najmniej jednego z następujących celów publicznych określonych w § 3 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
  w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu:
 • 1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego;
 • 2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego do działalności sportowej;
 • 3) pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego;
 • 4) kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wałbrzyskiego poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.
 1. Warunki otrzymania dotacji, jej przeznaczenie określa uchwała nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 • 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 • 3
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 2. Wniosek należy:
 • 1) sporządzić w języku polskim;
 • 2) złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sport 2020” w Biurze Obsługi
  i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego
  w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • 1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za rok 2018;
 • 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
 • 3) dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki sportowe.
 1. W złożonym wniosku wymagane jest zabezpieczenie środków finansowych własnych, lub środków finansowych z innych źródeł lub wpłat i opłat adresatów

w wysokości minimum 5% od wartości wnioskowanej dotacji. 

 1. Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • 4
  1. Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert powinna odbywać się w terminach: minimalnie od 01.02.2020 r., maksymalnie do 15.12.2020 r.
  2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
  3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
  4. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą podmioty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków
   i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 • 5

Termin składania ofert ustala się na 17.01.2020 r..

 • 6
 1. Przedłożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
 2. Decyzję o wyborze wniosków do dofinansowania z zakresu sportu z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

w terminie do 02.03.2020 roku.

 1. Przy wyborze projektów do dofinansowania z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
  w 2019 roku, pod uwagę będą brane kryteria określone w § 7 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
 3. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Z podmiotami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w uchwale nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu
 5. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konkursu w zakresie sportu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:

Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468 z późn. zm.).

 1. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie publiczne.
 3. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 r.

 1. Informacje ogólne:
 2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn zm.), zwanej dalej "ustawą", Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej w 2019 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
 3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 4. Termin członkostwa w komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.
 5. Wymagania:
 6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 7. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,
 8. posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych,
 9. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora,
 10. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
 11. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 2. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej.
 3. Wyboru członków komisji dokona Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w drodze uchwały w terminie do dnia 21.01.2020 r.  
 4. Od podjętych decyzji związanych z wyborem członków komisji, nie przysługuje odwołanie.
 5. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 6. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 7. Zadania Komisji Konkursowej:
 8. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 9. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
 10. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.
 11. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 r.” do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych.

 1. Termin składania dokumentów:
 2. Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 17 grudnia 2020 r. do dnia 07 stycznia 2020 r.
 3. O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
 4. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik do ogłoszenia

Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej- do pobrania w wersji edytowalnej 

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 r.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

1. Imię i nazwisko kandydata

 

 

2. Adres do korespondencji

 

 

 

3. Telefon kontaktowy

 

 

4. Adres e-mail

 

 

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie do udziału w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 r.

2. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,

3. Jestem obywatelem/-ką RP i korzystam z pełni praw publicznych oraz przyjmuję do wiadomości, że:

- Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, Nr telefonu: 74 84 60 611. Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego co wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie publiczne.

- Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia oferty na realizację zadania publicznego.

- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, czytelny podpis kandydata)


Dane organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata oraz uzasadnienie

Nazwa organizacji pozarządowej (art.3 ust. 2 lub 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

 

 

 

Forma prawna

 

 

 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze – podać nazwę

 

Adres siedziby organizacji pozarządowej

 

 

 

 

Numer telefonu, adres e-mail

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru kandydata przez organizację pozarządową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data) (pieczęć organizacji) (czytelny podpis osoby/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej)

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego
w 2020 roku

 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
 2. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu z zakresu ochrony
  i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Powiatu Wałbrzyskiego
z organizacjami pozarządowymi, czyli:

 1. a) promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży,
 2. b) kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych,
 3. c) działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 • 2
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 • 3
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta może być złożona wspólnie przez dwie lub więcej organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy.
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy:
 • sporządzić w języku polskim,
 • złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „otwarty konkurs ofert 2020” ze wskazaniem zakresu zadania publicznego, którego oferta dotyczy (oferta powinna być złożona na każde zadanie oddzielnie) w Biurze Obsługi i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat) za rok 2018,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych
  w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
 • inne dokumenty - listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami, itp. (jeżeli oferent takie posiada).
 1. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia i nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej
  do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
 2. W przypadku oferty wspólnej, o której mowa w ust. 2, każdy z podmiotów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 4.
 3. Za błąd formalny uznaje się:
 • złożenie oferty na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1,
 • złożenie oferty po terminie,
 • złożenie oferty przed podmiot/podmioty nieuprawnione,
 • złożenie oferty bez wymaganych załączników,
 • złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych lub podpisy są nieczytelne.
 1. W przypadku błędów formalnych, oferty które je zawierają zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 2. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.
 3. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielania dotacji w kwiecie mniejszej niż wnioskowana.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu wyników konkursu w wysokości niższej niż wnioskowana, złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania podpisane przez upoważnione.
 6. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
 7. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji dopuszcza się możliwość przyznania dotacji innemu oferentowi, którego oferta została oceniona pozytywnie, ale nie przyznano mu dotacji
  z powodu wyczerpania środków finansowych.
 • 4
 1. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie, które:
 • zamierzają zrealizować zadania na terenie powiatu wałbrzyskiego i na rzecz jego mieszkańców,
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 1. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać
  80 % kosztów finansowych realizacji całości zadania:
 2. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić, co najmniej 10% wartości zadania.
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Termin realizacji zadania: minimalnie od 01 lutego 2020 r., maksymalnie do 15 grudnia 2020 r.
 5. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 03 marca do 15 grudnia 2020 r.
 6. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 01 lutego 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 7. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 8. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków
  z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 9. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 10. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 20 %, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.
 11. Zmiany powyżej 20 % wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.
 12. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245).
 13. Zarząd powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego konkursu ofert.
 • 5

Termin składania ofert ustala się na 17.01.2020 roku.

 • 6
 1. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w ciągu 31 dni od terminu ustalonego w § 5.
 2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju zadania.
 3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
 4. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 5. Decyzję o wyborze ofert do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 03 marca 2020 roku.
 6. Przy wyborze oferty do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 • liczba uczestników zadania,
 • zasięg imprezy lub podejmowanych działań,
 • udział mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w imprezie lub podejmowanym działaniu,
 • cykliczność realizowanego zadania, a także jego tradycje,
 • kalkulacja finansowa (udział środków własnych, sponsorów),
 • kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć,
 • wspólne złożenie oferty przez dwie lub więcej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 • zasoby rzeczowe,
 • deklarowany wkład osobowy,
 • współpraca i doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 • doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
 2. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 3. Z podmiotami, których oferty zostaną zakwalifikowane do wsparcia, zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania umowy w terminie określonym przez wydział.
 5. Warunkiem podpisania umowy jest:
 • posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
 • sporządzenie korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • 7
 1. W 2019 roku udzielono wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań publicznych w zakresie:

1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej - 24.000,00 zł

2) turystyki i krajoznawstwa - 6.000,00 zł

3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 959 z późn. zm.)- 10.000 zł.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją otwartego konkursu ofert

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:

Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450ze zm.).

 1. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,

w którym realizowane było zadanie publiczne.

 1. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  lit. c RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
  o profilowanie.

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego
w 2020 roku.

 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
 2. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu z zakresu turystyki i krajoznawstwa, zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi
  w rocznym Programie współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:
 3. a) promocji walorów turystycznych Ziemi Wałbrzyskiej,
 4. b) organizacji imprez turystycznych,
 5. c) wspierania imprez i przedsięwzięć turystycznych, w tym z uwzględnieniem specyfiki dla osób

niepełnosprawnych i osób starszych.

 • 2
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 • 3
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta może być złożona wspólnie przez dwie lub więcej organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy.
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy:
 • sporządzić w języku polskim,
 • złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „otwarty konkurs ofert 2020” ze wskazaniem zakresu zadania publicznego, którego oferta dotyczy (oferta powinna być złożona na każde zadanie oddzielnie) w Biurze Obsługi i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat) za rok 2018,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych
  w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
 • inne dokumenty - listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami, itp. (jeżeli oferent takie posiada).
 1. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia i nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej
  do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
 2. W przypadku oferty wspólnej, o której mowa w ust. 2, każdy z podmiotów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 4.
 3. Za błąd formalny uznaje się:
 • złożenie oferty na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1,
 • złożenie oferty po terminie,
 • złożenie oferty przed podmiot/podmioty nieuprawnione,
 • złożenie oferty bez wymaganych załączników,
 • złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych lub podpisy są nieczytelne.
 1. W przypadku błędów formalnych, oferty które je zawierają zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 2. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.
 3. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielania dotacji w kwiecie mniejszej niż wnioskowana.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu wyników konkursu w wysokości niższej niż wnioskowana, złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania podpisane przez upoważnione.
 6. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
 7. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji dopuszcza się możliwość przyznania dotacji innemu oferentowi, którego oferta została oceniona pozytywnie, ale nie przyznano mu dotacji
  z powodu wyczerpania środków finansowych.
 • 4
 1. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie, które:
 • zamierzają zrealizować zadania na terenie powiatu wałbrzyskiego i na rzecz jego mieszkańców,
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 1. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać
  80 % kosztów finansowych realizacji całości zadania:
 2. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić, co najmniej 10% wartości zadania.
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Termin realizacji zadania: minimalnie od 01 lutego 2020 r., maksymalnie do 15 grudnia 2020 r.
 5. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 03 marca do 15 grudnia 2020 r.
 6. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 01 lutego 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 7. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 8. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków
  z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 9. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 10. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 20 %, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.
 11. Zmiany powyżej 20 % wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.
 12. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245).
 13. Zarząd powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego konkursu ofert.
 • 5

Termin składania ofert ustala się na 17.01.2020 roku.

 • 6
 1. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w ciągu 31 dni od terminu ustalonego w § 5.
 2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju zadania.
 3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
 4. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 5. Decyzję o wyborze ofert do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 03 marca 2020 roku.
 6. Przy wyborze oferty do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 • liczba uczestników zadania,
 • zasięg imprezy lub podejmowanych działań,
 • udział mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w imprezie lub podejmowanym działaniu,
 • cykliczność realizowanego zadania, a także jego tradycje,
 • kalkulacja finansowa (udział środków własnych, sponsorów),
 • kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć,
 • wspólne złożenie oferty przez dwie lub więcej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 • zasoby rzeczowe,
 • deklarowany wkład osobowy,
 • współpraca i doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 • doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
 2. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 3. Z podmiotami, których oferty zostaną zakwalifikowane do wsparcia, zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania umowy w terminie określonym przez wydział.
 5. Warunkiem podpisania umowy jest:
 • posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
 • sporządzenie korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • 7
 1. W 2019 roku udzielono wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań publicznych w zakresie:

1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej - 24.000,00 zł

2) turystyki i krajoznawstwa - 6.000,00 zł

3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 959 z późn. zm.)- 10.000 zł.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją otwartego konkursu ofert

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:

Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450ze zm.).

 1. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,

w którym realizowane było zadanie publiczne.

 1. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  lit. c RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
  o profilowanie.

 

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego
w 2020 roku.

 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi
  w rocznym Programie współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:
 3. a) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 4. b) szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
 5. c) upowszechnianie sportu szkolnego,
 6. d) organizacja imprez, zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej,
 7. e) wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej.
 • 2
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wynosi 40 400 zł (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych)
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 • 3
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta może być złożona wspólnie przez dwie lub więcej organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy.
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy:
 • sporządzić w języku polskim,
 • złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „otwarty konkurs ofert 2020” ze wskazaniem zakresu zadania publicznego, którego oferta dotyczy (oferta powinna być złożona na każde zadanie oddzielnie) w Biurze Obsługi i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat) za rok 2018,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych
  w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
 • inne dokumenty - listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami, itp. (jeżeli oferent takie posiada).
 1. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia i nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej
  do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
 2. W przypadku oferty wspólnej, o której mowa w ust. 2, każdy z podmiotów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 4.
 3. Za błąd formalny uznaje się:
 • złożenie oferty na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1,
 • złożenie oferty po terminie,
 • złożenie oferty przed podmiot/podmioty nieuprawnione,
 • złożenie oferty bez wymaganych załączników,
 • złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych lub podpisy są nieczytelne.
 1. W przypadku błędów formalnych, oferty które je zawierają zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 2. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.
 3. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielania dotacji w kwiecie mniejszej niż wnioskowana.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu wyników konkursu w wysokości niższej niż wnioskowana, złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania podpisane przez upoważnione.
 6. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
 7. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji dopuszcza się możliwość przyznania dotacji innemu oferentowi, którego oferta została oceniona pozytywnie, ale nie przyznano mu dotacji
  z powodu wyczerpania środków finansowych.
 • 4
 1. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie, które:
 • zamierzają zrealizować zadania na terenie powiatu wałbrzyskiego i na rzecz jego mieszkańców,
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 1. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać
  80 % kosztów finansowych realizacji całości zadania:
 2. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić, co najmniej 10% wartości zadania.
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Termin realizacji zadania: minimalnie od 01 lutego 2020 r., maksymalnie do 15 grudnia 2020 r.
 5. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 03 marca do 15 grudnia 2020 r.
 6. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 01 lutego 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 7. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 8. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków
  z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 9. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 10. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 20 %, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.
 11. Zmiany powyżej 20 % wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.
 12. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245).
 13. Zarząd powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego konkursu ofert.
 • 5

Termin składania ofert ustala się na 17.01.2020 roku.

 • 6
 1. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w ciągu 31 dni od terminu ustalonego w § 5.
 2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju zadania.
 3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
 4. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 5. Decyzję o wyborze ofert do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 03 marca 2020 roku.
 6. Przy wyborze oferty do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 • liczba uczestników zadania,
 • zasięg imprezy lub podejmowanych działań,
 • udział mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w imprezie lub podejmowanym działaniu,
 • cykliczność realizowanego zadania, a także jego tradycje,
 • kalkulacja finansowa (udział środków własnych, sponsorów),
 • kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć,
 • wspólne złożenie oferty przez dwie lub więcej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 • zasoby rzeczowe,
 • deklarowany wkład osobowy,
 • współpraca i doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 • doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
 2. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 3. Z podmiotami, których oferty zostaną zakwalifikowane do wsparcia, zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania umowy w terminie określonym przez wydział.
 5. Warunkiem podpisania umowy jest:
 • posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
 • sporządzenie korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • 7
 1. W 2019 roku udzielono wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań publicznych w zakresie:

1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej - 24.000,00 zł

2) turystyki i krajoznawstwa - 6.000,00 zł

3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 959 z późn. zm.)- 10.000 zł.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją otwartego konkursu ofert

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:

Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450ze zm.).

 1. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,

w którym realizowane było zadanie publiczne.

 1. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  lit. c RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
  o profilowanie.

 

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego
w 2020 roku.

 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:
 3. inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego,
 4. imprez i przedsięwzięć filmowych, teatralnych, muzycznych, kabaretowych, literackich, plastycznych i tanecznych, organizowanych w formie cyklicznych festiwali, przeglądów, konkursów oraz pojedynczych wydarzeń kulturalnych,
 5. organizacji uroczystych obchodów świąt narodowych i rocznic znaczących wydarzeń historycznych.
 • 2
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 • 3
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta może być złożona wspólnie przez dwie lub więcej organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy.
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy:
 • sporządzić w języku polskim,
 • złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „otwarty konkurs ofert 2020” ze wskazaniem zakresu zadania publicznego, którego oferta dotyczy (oferta powinna być złożona na każde zadanie oddzielnie) w Biurze Obsługi i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat) za rok 2018,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
 • inne dokumenty - listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami, itp. (jeżeli oferent takie posiada).
 1. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia i nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej
  do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
 2. W przypadku oferty wspólnej, o której mowa w ust. 2, każdy z podmiotów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 4.
 3. Za błąd formalny uznaje się:
 • złożenie oferty na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1,
 • złożenie oferty po terminie,
 • złożenie oferty przed podmiot/podmioty nieuprawnione,
 • złożenie oferty bez wymaganych załączników,
 • złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych lub podpisy są nieczytelne.
 1. W przypadku błędów formalnych, oferty które je zawierają zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 2. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.
 3. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielania dotacji w kwiecie mniejszej niż wnioskowana.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu wyników konkursu w wysokości niższej niż wnioskowana, złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania podpisane przez upoważnione.
 6. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
 7. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji dopuszcza się możliwość przyznania dotacji innemu oferentowi, którego oferta została oceniona pozytywnie, ale nie przyznano mu dotacji
  z powodu wyczerpania środków finansowych.
 • 4
 1. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie, które:
 • zamierzają zrealizować zadania na terenie powiatu wałbrzyskiego i na rzecz jego mieszkańców,
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 1. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 80 % kosztów finansowych realizacji całości zadania:
 2. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić, co najmniej 10% wartości zadania.
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Termin realizacji zadania: minimalnie od 01 lutego 2020 r., maksymalnie do 15 grudnia 2020 r.
 5. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 03 marca do 15 grudnia 2020 r.
 6. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 01 lutego 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 7. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 8. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków
  z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 9. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 10. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 20 %, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.
 11. Zmiany powyżej 20 % wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.
 12. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245).
 13. Zarząd powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego konkursu ofert.
 • 5

Termin składania ofert ustala się na 17.01.2020 roku.

 • 6
 1. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w ciągu 31 dni od terminu ustalonego w § 5.
 2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju zadania.
 3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
 4. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 5. Decyzję o wyborze ofert do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 03 marca 2020 roku.
 6. Przy wyborze oferty do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 • liczba uczestników zadania,
 • zasięg imprezy lub podejmowanych działań,
 • udział mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w imprezie lub podejmowanym działaniu,
 • cykliczność realizowanego zadania, a także jego tradycje,
 • kalkulacja finansowa (udział środków własnych, sponsorów),
 • kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć,
 • wspólne złożenie oferty przez dwie lub więcej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 • zasoby rzeczowe,
 • deklarowany wkład osobowy,
 • współpraca i doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 • doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
 2. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 3. Z podmiotami, których oferty zostaną zakwalifikowane do wsparcia, zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania umowy w terminie określonym przez wydział.
 5. Warunkiem podpisania umowy jest:
 • posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
 • sporządzenie korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • 7
 1. W 2019 roku udzielono wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań publicznych w zakresie:

1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej - 24.000,00 zł

2) turystyki i krajoznawstwa - 6.000,00 zł

3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 959 z późn. zm.)- 10.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją otwartego konkursu ofert

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:

Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450ze zm.).

 1. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,

w którym realizowane było zadanie publiczne.

 1. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r.

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór wniosków

Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.

Stypendium sportowe przyznawane jest osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem” za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium spełniał poniższe kryteria:

1) jest zawodnikiem klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia

kultury fizycznej mającego swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego;

2) osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki

sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:

a) zajął miejsce od I do X w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Uniwersjady,

Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, lub

b) zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski,

lub

c) został objęty programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich,

Mistrzostw Świata czy Europy opracowanym przez właściwy polski związek sportowy

i zobowiązał się do jego realizacji i udziału w tych zawodach, lub

d) jest członkiem kadry narodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić mające siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego: kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej.

Nagrody przyznaje się corocznie za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku w następujących kategoriach w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego

1) Najlepszy Młody Sportowiec – junior,

2) Najlepszy Sportowiec – senior

3) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny,

4) Najlepszy Trener,

5) Najlepszy Działacz Sportowy.

Wniosek o przyznanie nagrody, składa klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej które posiada swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Wniosek - stypendium

Wniosek - nagroda 

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Uchwała Nr 123/2019
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 października 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku pn.
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z póź. zm.) w związku z art. 221 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 1,2 i 2a
oraz 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294), Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku o nazwie:
1) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
2) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
1. Treść ogłoszenia konkursowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zamieszczone zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w
budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kwiatkowski
Wicestarosta:
Iwona Frankowska
Członkowie Zarządu :
Mirosław Potapowicz
Bogusław Uchmanowicz
Marek Masiuk
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Powiat powierza
prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 11 ust. 2
ww. ustawy organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie
ofert.
STAROSTA
Krzysztof Kwiatkowski
Załącznik
do uchwały nr 123/2019
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 października 2019
roku
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej
§ 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku o
nazwie:
1) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
2) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu
Wałbrzyskiego na powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 wynosi
66 000zł.( sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
§ 3 .1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest :
1) złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2) osiadanie wpisu na listę organizacji pozarządowych prowadzonych przez
wojewodę, o której mowa w art. 11d ustawy z z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.294)
2. Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim;
2) złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
a) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
lub
b) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać
na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 w terminie określonym w §
5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
3. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub
rachunek zysków i strat) za rok 2018;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu
ubiegającego się o powierzenie realizacji zadania;
3) pisemne oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub
informacji prawnych;
4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów lub promes
ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą o
której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.294).
5) gwarancję należytego wykonania zadania, poprzez złożenie pisemnego
zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
4. Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1,
niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
§ 4.1.Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert odbywać się
będzie w terminach od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na rzecz mieszkańców Powiatu
Wałbrzyskiego a odbywać się będzie w 2020 roku od poniedziałku do piątku
po cztery godziny zegarowe dziennie.
3. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość
wydłużenia czasu trwania dyżurów w trakcie roku określa się jako jeden z
warunków otwartego konkursu ofert. Wydłużenie czasu trwania dyżurów nie
powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w
danym roku.
4. Miejscem wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz
mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będzie budynek Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu, przy Alei Wyzwolenia 24, pokój 13- cztery dni w
tygodniu oraz w Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju, ul. Piastowska 13 –
jeden dzień w tygodniu.
§ 5. Termin składania ofert ustala się na 18 listopada 2019 roku.
§ 61. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w terminie 7 dni
od terminu ustalonego w § 5.
2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział
merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju
zadania.
3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną
przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Decyzję o wyborze oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w
2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 30.11.2019
roku.
5. Przy wyborze oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej pod
uwagę będą brane w szczególności następujące kryteria:
1) kompletność złożonej oferty, w tym załączników wymienionych w § 3 ust. 4;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania;
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie;
4) analiza i ocena realizacji wcześniejszych, zadań polegających na świadczeniu
usług prawnych (dotychczasowe doświadczenie);
5) wpis na listę organizacji pozarządowych prowadzonych przez wojewodę, o
której mowa w art. 11d ustawy z z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294)
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce
NGO Organizacje pozarządowe.
7. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje
odwołanie.
8. Z podmiotem, którego złożona oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego zostanie podpisana umowa o powierzenie realizacji zadania
publicznego.
9. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia
dotacji.
§ 7.1.W 2019 roku Powiat Wałbrzyski realizuje zadanie związane z prowadzeniem
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez
organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi w 2019 roku 64020 zł.
2.W 2018 roku Powiat Wałbrzyski realizował zadanie związane z prowadzeniem
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez
organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosiła w 2018 roku 60000
zł.
Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016,
119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie ,,RODO".
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:
1. Administratorem danych jest Starosta Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58 -300 Wałbrzych.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe W Wałbrzychu, al.
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych, 74 846 06 11, mail:
s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego i zawarcia umów na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukację prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,
zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z
2019 r. poz. 511 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn.
zm.).
4. Dane osobowe zostaną udostępnione członkom komisji konkursowej, innym
uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do
przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, a po tym okresie
zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania
danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą
wyników konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego
załączników), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy
i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub
niepodpisaniem umowy.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

 

      Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: listopad 2019

Nazwa konkursu

Termin złożenia wniosku

Maksymalna kwota dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y) wsparcia

Podmiot ogłaszający/ grantodawca

Link do konkursu

Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-025/19

od 4 do 18 listopada 2019 r. do godz. 15.00

Alokacja na konkurs wynosi 4 000 000 zł

Na prowadzenie na terenie województwa śląskiego inkubatora innowacji społ., które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. o zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw, które testowane będą w województwie śląskim, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

http://www.power.gov.pl/nabory/1-252/

„Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”

Programy MKIDN 2020

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

do 12 listopada 2019 r do godz. 17.00

do 29 listopada 2019 roku

do dnia 30 listopada 2019 r. godz. 23,59

od 60 000 euro do 150 000 euro

Wysokość dotacji zależy od wyboru jednego z 31 programu

Wysokość dofinansowania w zależności od zadania

W ramach programu grantowego  zidentyfikowano trzy obszary priorytetowe, 1/Ustanowienie długoterminowej trwałej współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym i,

2/ Wpływanie na opinię publiczną na temat znaczenia, pozytywnych skutków i korzyści członkostwa Turcji w UE,

3/ Dalsze wzmocnienie dialogu między organizacjami obywatelskimi w Turcji z europejskimi odpowiednikami

Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. 

1) Zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
2) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Sportu i Turystyki

https://www.ab.gov.tr/

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2454,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html

Program Kultura cyfrowa

Do 29.11.2019 godz.  23:59

Limit wydatków     4 815 836,00 zł

Maksymalne dofinansowanie w zależności od wybranego programu

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa2

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: -  urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r

oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:

- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )

- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),

- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów  - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
- Portal
www.ngo.pl  - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo:  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

 

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.

 

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r

oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:

- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )

- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),

- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne )

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

 


Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesyła harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych. Szczegóły po pobrania:

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: październik 2019

Wzór-realizacji oferta uproszczona 19a 

Wzór- realizacji zadania publicznego 

 

Wyniki

z konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz zgodnie z Uchwałą
Nr XLIV/34/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje poprzez zamieszczenia ogłoszenia o rozpoczętych konsultacjach:

 • w dniu 19.07.2019 r. w BIP Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w zakładce: Informacja publiczna, w tym ponowne wykorzystanie informacji publicznej- Współpraca z organizacjami pozarządowymi wraz z załącznikami:
 1. projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia
  na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 2. formularz uwag do projektu
 3. uchwałę Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10 z 24 sierpnia
  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • w dniu 19.07.2019 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
  w Wałbrzychu, w zakładce NGO wraz z załącznikami:
 1. projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia
  na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 2. formularz uwag do projektu
 3. uchwałę Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10 z 24 sierpnia
  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • w dniu 19.07.2019 r. na portalu Facebook:

informacji o rozpoczętych konsultacjach poprzez podanie odnośnika do strony internetowej starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z treścią o której mowa w pkt. 2

 • od dnia 19.07.2019 r. do 06.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z załącznikami:
 1. projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia
  na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 2. formularz uwag do projektu
 3. uchwałę Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10 z 24 sierpnia
  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • w dniu 20.07.2019 r. na portalu internetowym www.walbrzyszek.com informacji o rozpoczętych konsultacjach społecznych wraz z odnośnikiem do strony internetowej Powiatu.

Treść ogłoszenia zawierała informację o formie i terminie przeprowadzania konsultacji:

 1. elektronicznej- wypełniony i podpisany formularz uwag należało przesłać na adres poczty e-mail: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl do 05 sierpnia 2019 r.;
 2. bezpośredniej- wypełniony i podpisany formularz uwag należało złożyć w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Wyzwolenia 24, pok. 202, w godzinach pracy urzędu do 05 sierpnia 2019 r.

W terminie przewidzianym do konsultacji nie wpłynął żaden formularz uwag
do konsultowanego projektu Uchwały.

    

Wnioski końcowe

Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 

oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.

 1. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust.1 pkt. 21 ustawy) ;
 2. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust.1 pkt. 22 ustawy);

Realizując zapisy art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) i wykonując obowiązek nałożony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) organ nadzorujący zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy).

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z treścią ustawy, należy m.in.:

 • wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9);
 • wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7);
 • wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na jej rzecz z przepisami ustawy (art. 8);
 • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji, a także sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka, jak również jego aktualizacja nie rzadziej niż co 2 lata (art. 27);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów (art. 33–37, art. 39 i art. 41);
 • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46);
 • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3);
 • prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w stosunku do klientów, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3);
 • podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego;
 • przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów potwierdzających przeprowadzone transakcje (art. 49);
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50);
 • przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1);
 • zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74);
 • stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117);
 • wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Stosownie do art. 130 ustawy fundacje będące instytucjami obowiązanymi podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie jej koordynatorem, a także:

naczelnicy urzędów celno-skarbowych;

ministrowie lub starostowie

w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach w niej określonych przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli, bądź doraźnie. Przedmiotową kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 133). Szczegółowy zakres upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa art. 133 ust. 2 ustawy. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne, zawierające m.in. zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości (art. 142).

Ponadto należy zauważyć, że znacząco zmieniły się regulacje dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji (art. 147 i art. 149), jak również formy kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Karę administracyjną na fundację będącą instytucją obowiązaną według ustawy w drodze decyzji nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Więcej informacji z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.

Poniżej link do tekstu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

 

 

 

 

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2019

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r

oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:

- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )

- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),

- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne )

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

Wybiera się ofertę i udziela wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019, podmiotowi Miejski Klub Sportowy w SzczawnieZdroju, na realizację projektu „Rodzinne pożegnanie lata” w gminie Szczawno-Zdrój, o wartości projektu 15 000 zł. 

 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), działające na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

 1. elektronicznej- wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl do 05 sierpnia 2019 r.;
 2. bezpośredniej- wypełniony i podpisany formularz uwag należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Wyzwolenia 24, pok. 202, w godzinach pracy urzędu do 05 sierpnia 2019 r.

Uwaga: wydział merytoryczny podda analizie uwagi zgłoszone wyłącznie poprzez wypełniony i podpisany formularz uwag.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688). 

pdf1 plik do pobrania. pdf;

wordplik- do pobrania. doc (Word) 

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 

pdf1 plik- do pobrania. pdf 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10  z 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pdf1plik-do  pobrania. pdf

Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego

1

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego dla projektu realizowanego na terenie gminy Szczawno-Zdrój, który uzyskał największą ilość głosów ważnych zgodnie z § 5 ust. 3-7 Uchwały Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad Budżetu Partycypacyjnego
na rok 2019 pod nazwą: „Rodzinne pożegnanie lata”.

2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego
na realizację budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku na terenie gminy Szczawno Zdrój wynosi 15.015,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy piętnaście złotych).

3

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), Ofertę należy:

sporządzić w języku polskim; złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ”Otwarty konkurs ofert 2019. Rodzinne pożegnanie lata” w Punkcie Kancelaryjnym Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia
24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).

Do oferty konkursowej należy dołączyć:

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o powierzenie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu; aktualny odpis/samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie innego właściwego rejestru/ewidencji stowarzyszeń wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu złożenia oferty,
za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu; pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku;Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa
w ust. 1, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4

Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert powinna odbywać
się w terminach od 16 sierpnia 2019 do 15 grudnia 2019 roku z tym, że wydatkowanie środków z dotacji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy. Finansowaniem powierzonego zadania z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach budżetu partycypacyjnego będzie objęte jedynie zadanie realizowane na terenie gminy Szczawno-Zdrój i na rzecz jej mieszkańców. O finasowanie zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z budżetu partycypacyjnego budżetu Powiatu Wałbrzyskiego mogą się ubiegać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

5

Termin składania ofert ustala się na 19.07.2019 roku.

6

Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w terminie 7 dni od terminu ustalonego w § 5. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Przedłożone projekty ofert podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Starostę Wałbrzyskiego oddzielnym zarządzeniem. Decyzję o wyborze ofert na powierzenie zadania publicznego w ramach budżetu partycypacyjnego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku podejmuje oddzielnym zarządzeniem Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 21 dni licząc od następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie. Z podmiotem, któremu Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powierzy ofertę do realizacji, zostanie podpisana umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 

Wybór ofert i udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego: Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 

1. Gmina Stare Bogaczowice, „Rozśpiewany Trójgarb”,  Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu 11.340 zł

2. Gmina Jedlina Zdrój, „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”,  Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie 12.990 zł 

3. Gmina Mieroszów, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”,  Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie 18.420 zł

4. Gmina Głuszyca, Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczogaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej 23.160 zł

5. Gmina Boguszów-Gorce, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta BoguszówGorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach,  Ochotnicza Straż Pożarna „Gorce” 40.966 zł

6. Gmina Czarny Bór, „Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”,  Uczniowski Klub Narciarski „Melafir”  12.900 zł

 

Informujemy, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta realizacji zdania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie. Uwagi do oferty można składać do 07.03.2019 r. mailowo: p.szudzinski@powiatwalbrzyski.pl

Oferta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIA I NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW, TRENERÓW I DZIAŁACZY

Zapraszamy kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej do składania wniosków o stypendia sportowe dla zawodników oraz nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Wnioski należy składać do dnia 29 marca 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Wniosek - stypendium

Wniosek - nagroda 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego (pobierz)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego do pobrania

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT!!!!

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych celem opiniowania złożonych ofert.


Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje trzy osobne komisje konkursowe, które opiniować będą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2018 roku:

Komisja nr 1

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
 1. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 2. szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
 3. upowszechnianie sportu szkolnego,
 4. organizacja imprez, zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej
  i międzynarodowej;
 5. wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej.

Komisja nr 2

 • turystyka i krajoznawstwo:
 1. promocja walorów turystycznych Ziemi Wałbrzyskiej;
 2. organizacja imprez turystycznych;
 3. wspieranie imprez i przedsięwzięć turystycznych, w tym z uwzględnieniem specyfiki dla osób niepełnosprawnych i osób starszych;

Komisja nr 3

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.):
 1. promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży;
 2. kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
 3. działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

W skład określonej komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać w określonym zakresie, o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty aplikujące o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie do którego zgłaszany jest kandydat na członka komisji konkursowej;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców aplikujących o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie do którego zgłaszany jest kandydat na członka komisji konkursowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 06 lutego 2019 roku:

 1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych – Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich - Punkt Kancelaryjny
 2. elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl

UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów, lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Karta zgłoszeniowa (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wałbrzyskiego. Szczegóły w załączeniu (pobierz)

OFERTA (pobierz)


Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2019. Szczegóły w załącznikach:

 1. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu (pobierz)
 2. Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu (pobierz)
 3. Wniosek o przyznanie dotacji (pobierz)

 ------------------------------------------------------------------------------

Numer konta Bankowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu
Bank PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
właściwy dla opłaty skarbowej za wydanie decyzji:

wpis do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych Opłata 10,00 zł
zmiana w ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
wykreślenie z ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
 wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych  Opłata 17,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wybór ofert i udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego: Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 

1. Gmina Stare Bogaczowice, „Rozśpiewany Trójgarb”,  Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu 11.340 zł

2. Gmina Jedlina Zdrój, „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”,  Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie 12.990 zł 

3. Gmina Mieroszów, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”,  Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie 18.420 zł

4. Gmina Głuszyca, Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczogaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej 23.160 zł

5. Gmina Boguszów-Gorce, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta BoguszówGorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach,  Ochotnicza Straż Pożarna „Gorce” 40.966 zł

6. Gmina Czarny Bór, „Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”,  Uczniowski Klub Narciarski „Melafir”  12.900 zł

 

Uchwała Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z póź. zm.) w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 1,2 i 2a oraz 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294), Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: § 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku o nazwie: 1) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. 2) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. 1. Treść ogłoszenia konkursowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu: Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta: Iwona Frankowska Członkowie Zarządu : Mirosław Potapowicz Bogusław Uchmanowicz Marek Masiuk Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert. STAROSTA Krzysztof Kwiatkowski Załącznik do uchwały nr 123/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 października 2019 roku Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej § 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku o nazwie: 1) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. 2) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. § 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 wynosi 66 000zł.( sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) § 3 .1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest : 1) złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 2) osiadanie wpisu na listę organizacji pozarządowych prowadzonych przez wojewodę, o której mowa w art. 11d ustawy z z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294) 2. Ofertę należy: 1) sporządzić w języku polskim; 2) złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: a) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. lub b) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 w terminie określonym w § 5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu). 3. Do oferty konkursowej należy dołączyć: 1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za rok 2018; 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o powierzenie realizacji zadania; 3) pisemne oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294). 5) gwarancję należytego wykonania zadania, poprzez złożenie pisemnego zobowiązania do: a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. 4. Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. § 4.1.Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert odbywać się będzie w terminach od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. 2. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego a odbywać się będzie w 2020 roku od poniedziałku do piątku po cztery godziny zegarowe dziennie. 3. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżurów w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert. Wydłużenie czasu trwania dyżurów nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. 4. Miejscem wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będzie budynek Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Alei Wyzwolenia 24, pokój 13- cztery dni w tygodniu oraz w Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju, ul. Piastowska 13 – jeden dzień w tygodniu. § 5. Termin składania ofert ustala się na 18 listopada 2019 roku. § 61. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w terminie 7 dni od terminu ustalonego w § 5. 2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju zadania. 3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. 4. Decyzję o wyborze oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 30.11.2019 roku. 5. Przy wyborze oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej pod uwagę będą brane w szczególności następujące kryteria: 1) kompletność złożonej oferty, w tym załączników wymienionych w § 3 ust. 4; 2) kalkulację kosztów realizacji zadania; 3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie; 4) analiza i ocena realizacji wcześniejszych, zadań polegających na świadczeniu usług prawnych (dotychczasowe doświadczenie); 5) wpis na listę organizacji pozarządowych prowadzonych przez wojewodę, o której mowa w art. 11d ustawy z z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294) 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe. 7. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie. 8. Z podmiotem, którego złożona oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zostanie podpisana umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego. 9. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji. § 7.1.W 2019 roku Powiat Wałbrzyski realizuje zadanie związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi w 2019 roku 64020 zł. 2.W 2018 roku Powiat Wałbrzyski realizował zadanie związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosiła w 2018 roku 60000 zł. Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie ,,RODO". Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że: 1. Administratorem danych jest Starosta Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58 -300 Wałbrzych. 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe W Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych, 74 846 06 11, mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego i zawarcia umów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). 4. Dane osobowe zostaną udostępnione członkom komisji konkursowej, innym uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub niepodpisaniem umowy. 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

Wyniki

z konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 450 z późn. zm.).

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 450 z późn. zm.). oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/34/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje poprzez:

zamieszczenie, od 29.08.2018 na okres 14 dni, projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w zakładce NGO oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, z jednoczesną możliwością przekazania uwag dotyczących wskazanego projektu, w zamieszczonym do tego celu formularzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu;

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, BIP Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu umieszczono:

- zaproszenie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag dotyczących załączonego projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.);

- formularz uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.);

- poinformowano, że uwagi należy przesyłać na formularzu drogą mailową na adres a.blaszkiewicz@powiat.walbrzych.pl w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po upublicznieniu niniejszej informacji.

 

W terminie przewidzianym do konsultacji nie wpłynął żaden formularz uwag do konsultowanego projektu Uchwały.

    

Wnioski końcowe:

            Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

.

.

.

 

 

 

 

Wyniki z konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 1817, z późn. zm.).

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 1817, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/34/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje poprzez:

 • zamieszczenie, od 04.09.2017 do 22.09.2017 roku, projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w zakładce NGO, z jednoczesną możliwością przekazania uwag dotyczących wskazanego projektu, w zamieszczonym do tego celu formularzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu;
 • możliwość bezpośredniego spotkania w czasie trwania konsultacji, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi;
 • przesłanie informacji o przeprowadzanych konsultacjach drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych wraz z ankietą informacyjną.

Ad 1) Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu umieszczono:

 • informację o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji, które określa uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10  z 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zaproszono organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag dotyczących załączonego projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);
 • projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);
 • formularz uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
  w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);
 • poinformowano, że uwagi należy przesyłać na formularzu drogą mailową na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl lub przekazać do Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, do 22.09.20167 r.

 

Ad 2) Od 04.09.2017 do 22.09.2017 roku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mieli możliwość bezpośredniego skonsultowania projektu wyżej wymienionej Uchwały z wyznaczonym pracownikiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Ad. 3) Została wysłana informacja do organizacji pozarządowych z informacją o przeprowadzanych konsultacjach.

W terminie przewidzianym do konsultacji nie wpłynął żaden formularz uwag do konsultowanego projektu Uchwały.

    

Wnioski końcowe:

            Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,z późn. zm.) został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500