Niepełnosprawni

Wydawanie Kart Parkingowych dla osób niepełnosprawnych

znak osoby niepełnosprawnej

 

Sprawdź zasady i tryb wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych


 

(Nie)pełnosprawi

Powiatowy Zespół d.s Orzekania o Niepełnosprawności.

Ul. Limanowskiego 9

58-300 Wałbrzych

tel./ fax +48 74 666 63 25

e-mail: orzekanie@powiat.walbrzych.pl


 

Kontakt Osobiście, w godzinach:

Sekretariat:

 • w poniedziałek 8:00-16:30
 • od wtorku do piątku 8:00-15:00

 

Wydawanie orzeczeń i legitymacji:

 • od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

 

Telefonicznie:

Sekretariat : Ewa Filipiak, Anna Sawczak

Tel./Fax +48 74 666 63 25

Przewodnicząca Zespołu: Renata Wasąg

Tel. +48 74 666 63 26

Sekretarz Zespołu: Dariusz Lenda

Tel. +48 74 666 63 28

Wydawanie orzeczeń i legitymacji: Krystyna Łobaza, Marta Rosiak

Tel. +48 74 666 63 28

Administracja: Katarzyna Gottschalk, Aneta Król

Tel. +48 74 666 63 27


 Podstawa prawna działania Zespołu

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 14, poz. 92 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku
 • kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 luty 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (dzieci) (Dz. U. Nr 17 poz. 162);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2009 roku, Nr 226, poz. 1829)

 

Przydatne Linki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polski Związek Niewidomych

Centralna Biblioteka PZN

Internet dla NiepełnosprawnychInternet dla Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Internetowej Społeczności Osób NiepełnosprawnychStowarzyszenie Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych

Pierwszy polski internetowy serwis telepracyPierwszy polski internetowy serwis telepracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej - zpchr.plOgólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej - zpchr.pl

Centrum Polskiej Rehabilitacji Baza organizacji pozarządowych i instytucji, prowadzona przez Stowarzyszenie Klon/JaworCentrum Polskiej Rehabilitacji Baza organizacji pozarządowych i instytucji, prowadzona przez Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSSStowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

Pierwszy polski portal pomocy społecznejPierwszy polski portal pomocy społecznej

Internetowy portal osób niepełnosprawnychInternetowy portal osób niepełnosprawnych

Serwis poświęcony tematyce osób niepełnosprawnych w Unii EuropejskiejSerwis poświęcony tematyce osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

Interaktywny serwis internetowy "Niepełnosprawni w UE"Interaktywny serwis internetowy "Niepełnosprawni w UE"

Portal dla osób niepełnosprawnych stworzony w ramach projektu "Przedsiębiorczość bez barier"Portal dla osób niepełnosprawnych stworzony w ramach projektu "Przedsiębiorczość bez barier"

Centrum Pomocy Prawnej Im.H.Nieć - bezpłatne porady prawneCentrum Pomocy Prawnej Im.H.Nieć - bezpłatne porady prawne

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"

Serwis turystyczny i baza danych o obiektach z informacją o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnychSerwis turystyczny i baza danych o obiektach z informacją o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

Portal dla osób niepełnosprawnych - niepelnosprawni.infoPortal dla osób niepełnosprawnych - niepelnosprawni.info

Europejskie Forum NiepełnosprawnościEuropejskie Forum Niepełnosprawności

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki - pozyskiwanie i przekazywanie używanego sprzętu komputerowegoStowarzyszenie Bank Drugiej Ręki - pozyskiwanie i przekazywanie używanego sprzętu komputerowego

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500