Zapraszamy na wystawę zdjęć

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, Dyrektor Zespołu Szkół  im. Marie Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenie Polska-Wschód Oddział w Wałbrzychu zapraszają na wystawę autorstwa Ryszarda Sławczyńskiego pt. "Zułów na Kresach miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego".

Podziękowania dla pracowników socjalnych

W dniu Pracownika Socjalnego w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego- Mirosław Potapowicz- Członek Zarządu, odwiedził pracowników: Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju, Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu, aby wręczyć kwiaty w podziękowaniu za codzienny trud i serce okazywane podopiecznym.

Najlepsze życzenia dla służb społecznych

W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Z tej okazji w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego: Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski oraz Członek Zarządu Mirosław Potapowicz zaprosili na uroczyste spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, aby podziękować za pracę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu - trudną, wymagającą ofiarności i odpowiedzialności. Na ręce pracowników złożono listy gratulacyjne, wręczono kwiaty i zaproszono na słodki poczęstunek. 
Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Magda Tajduś- dyrektor Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju, Iwona Suchocka- dyrektor Domu Dziecka „CATHARINA” w Nowym Siodle oraz Marta Woźniak- dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu zostały wyróżnione nagrodą pieniężną za trud i poświęcenie w codziennej pracy. 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego życzy wszystkim pracownikom socjalnym, aby ten trudny zawód cieszył się poważaniem, uznaniem i zaufaniem społeczeństwa, aby pomoc niesiona drugiemu człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem, przynosiła satysfakcję, a jej efektem był zawsze uśmiech i ludzka życzliwość. Najlepsze życzenia zdrowia, a także wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Dąb pamięci w Starych Bogaczowicach

W dniu 11 listopada 2018 r. w Starych Bogaczowicach odbyły się Powiatowo-Gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP artyści Filharmonii Sudeckiej wykonali najpiękniejsze pieśni patriotyczne. Po mszy św. za Ojczyznę zebrani goście przemarszowali pod szkołę podstawową, gdzie zasadzono Dąb Pamięci i z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową. „Wolność nie jest dana na zawsze. Naród ma obowiązek jej bronić i strzec. Dzięki bohaterskiej postawie naszych przodków możemy dzisiaj świętować tą piękną rocznicę. Dąb jest żywym pomnikiem pamięci o tych, którzy za wolną Ojczyznę oddali życie. Sadząc go oddajemy im hołd.”- powiedział Krzysztof Kwiatkowski- Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500