Bezpieczniej w Strudze

Zakończyła się budowa chodnika i opasek bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej w Strudze. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Wałbrzyski wspólnie z gminą Stare Bogaczowice. Całkowity koszt zadania wyniósł 259 837,50 zł. Budowa chodnika zaczęła się w lutym 2018 r. w formule zaprojektuj i wybuduj. Chodnik ma długość 1332 m.b.

Nowy sprzęt dla PSP w Wałbrzychu

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego realizując ustawowe zadanie ochrony przeciwpożarowej przekazał na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 74 szt. węży strażackich o łącznej wartości blisko 13 000 zł. Przekazane węże będą służyły funkcjonariuszom Straży Pożarnej w trakcie prowadzenia akcji gaśniczych również na obszarze powiatu wałbrzyskiego.

Sprzęt dla OSP z terenu powiatu wałbrzyskiego

W dniu 17.10.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyło się przekazanie węży strażackich, zakupionych przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego dla wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu wałbrzyskiego. Przekazania na ręce przedstawicieli poszczególnych OSP dokonali: Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, Członkowie Zarządu Mirosław Potapowicz i Stanisław Janor oraz radny Rady Powiatu Bogusław Uchmanowicz.

Obchody Dnia Białej Laski

W dniu 10 października 2018 r.  w Centrum Kultury w Głuszycy odbyło się uroczyste spotkanie członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Głuszycy. Ten szczególny dzień uświadamia nam fakt, że są wśród nas osoby, dla których codziennością jest zmaganie się z przeszkodami, których osoby widzące nie zauważają. To szczególna okazja by podyskutować o problemach osób niewidomych i słabowidzących.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500