plakat Kwitną wiśnie 30 09 poprawiony 2
 
👉 Fundacja „Via Salutis” realizuje zadania publiczne pn. „Kwitną wiśnie”- święto kultury japońskiej w powiecie wałbrzyskim”, które jest współfinansowane ze środków Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w wysokości 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł.

Komunikat StarostyKrzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy: RZECZNIK PRASOWY.
Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300 Wałbrzych.
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na BIP Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w zakładce Nabór Na Wolne Stanowiska:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 – parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego, w terminie do 5 października 2020 roku do godz. 15.30.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500