Nowe chodniki przy drogach powiatowych

Data opublikowania: .

Zakończył się kolejny etap dwóch inwestycji poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg w powiecie wałbrzyskim, prowadzonych przez Powiat wspólnie z Gminami, tj:

  • we współpracy z Gminą Walim - budowa chodnika o długości 235 mb wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Olszyniec (Podlesie) w ciągu drogi powiatowej nr 3358D. Wartość zadania 138.830,47 zł. Inwestorem jest Gmina Walim, a dofinansowanie ze strony Powiatu Wałbrzyskiego – 50.000,00 zł,

Chodnik Podlesie

  • we współpracy z Gminą Mieroszów - budowa chodnika o długości 267 mb w Sokołowsku przy drodze powiatowej nr 3364D. Wartość zadania 89.221,12 zł. Inwestorem jest Gmina Mieroszów, a dofinansowanie ze strony Powiatu Wałbrzyskiego - 50.000,00 zł.

Chodnik Sokołowsko

Prace obejmowały:

1) roboty pomiarowe związane z wytyczeniem chodnika,

2) ułożenie drenażu pod chodnikiem,

3) wykonanie koryta pod chodnik,

4) wykonanie ławy betonowej pod obrzeże z oporem,

5) ułożenie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej,

6) wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem i podbudowy z kruszywa łamanego,

7) wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej (warstwa ścieralna).

 

W drodze kolejne, wspólne inwestycje dla poprawy bezpieczeństwa

Uchwałą Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 września br. zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł., na zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach.” Powiat również przygotował Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający Gminie ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Boguszów- Gorce to największa gmina Powiatu Wałbrzyskiego z największą liczbą mieszkańców i każdy nowy chodnik poprawia bezpieczeństwo i komfort życia. Teraz kolej na działanie Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500