30 lat samorządności w Polsce

Data opublikowania: .

Głosowanie to zapoczątkowało kluczową reformę funkcjonowania państwa, która doprowadziła do decentralizacji władzy publicznej. To wtedy dokonało się wyodrębnienie nowych wspólnot samorządowych, którym przekazano kompetencje do realizacji zadań ważnych dla lokalnych społeczności.

Senat przyjął pakiet ustaw samorządowych w styczniu 1990 roku, a tzw. Sejm kontraktowy uchwalił je jeszcze tego samego roku w marcu. Najważniejszą z nich była ustawa o samorządzie gminnym, uchwalona 8 marca 1990 r. Przewidywała ona wprowadzenie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych rad gmin o znacznie większych uprawnieniach.

Wybrane rady gmin powoływały swoje władze wykonawcze – prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. Trudno sobie wyobrazić obecnie funkcjonowanie lokalnych społeczności bez istnienia przedstawicielstwa w postaci samorządów. Wybory z 27 maja 1990 r. były faktycznym początkiem przemian w całej Polsce.

O ustanowieniu święta, jakim jest Dzień Samorządu Terytorialnego zdecydował 29 czerwca 2000 roku sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale podkreślono znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa.

- 30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z polskich regionów, miast, miasteczek i wsi. To dziejowa lekcja samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu - podkreśla Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

- Z okazji święta Samorządu Terytorialnego i Dnia Pracownika Samorządowego, wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują na rzecz lokalnej społeczności, życzę, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji z pracy. Przyjmijcie Państwo, pracownicy Starostwa wyrazy wdzięczności za ważną pracę na rzecz wspólnego dobra, za zaangażowanie w rozwój powiatu, za trudy i wyrzeczenia. Wasz wysiłek nie zawsze jest widoczny, ale trudno bez niego wyobrazić sobie sprawnie funkcjonujący urząd. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i jednostki organizacyjne Powiatu mają szczęście do dobrych i oddanych pracowników. Niech kolejne lata niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe pod względem osobistym - dodaje.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500