Ruiny Zamku Cisy

Najstarsza wzmianka o zamku Cisy pochodzi z dokumentu księcia Bolesława z 1242 ro­ku.

Niekiedy podaje się, że w budowniczym zamku mógł być Bolesław Rogat­ka. Jako najprawdopodobniejszą uznaje się wersję o założeniu zamku przez Bolka I zwa­nego Surowym, księcia świdnicko-jaworskiego w końcu XIII wieku.

Zamek wzniesiony został na zalesionym, wapiennym wzniesieniu, którego stok stro­mo opada w dolinę Czyżynki. Była to budowla murowana, na planie czworoboku z naroż­nymi skarpami, wejście do zamku prowadziło przez bramę od zachodu. W południowo-wschodnim narożniku znajdowała się kamienna wieża, założona na planie koła o średnicy ponad 10 m. W północno-zachodnim narożniku natomiast zachowały się mury budynku mieszkalnego.

Najświetniejszy okres zamku przypadł na okres panowania Bolka II świdnicko-jaworskiego i wdowy po nim księżnej Agnieszki; mówi się o jej częstych odwiedzinach na zamku. Rozbudowa zamku łączona z osobą księcia Bolka II Małego (po 1355r.) polegała na otoczeniu murem zewnętrznym i założeniu od strony zachodniej otoczonego murem dziedzińca. Zarys murów obronnych był nieregularny, dostosowany zarysem do skalistego terenu. Kolejny etap rozbudowy wyznaczało założenie zewnętrznego dziedzińca od strony wschodniej, który to został otoczony murem z bramą i półokrągłą basteją.

Znaczne zniszczenia zamku miały miejsce w 1466 roku. W okresie panowania Cze-ttritzów w drugiej połowie XV oraz na przełomie XV i XVI w. miały miejsce kolejne roz­budowy. Upadek zamku nastąpił w okresie wojny trzydziestoletniej — warownia została spalona podczas oblężenia szwedzkiego w 1634 roku. W XVIII wieku według podań za­mek zamieszkiwały bandy zbójeckie.

Około 1800 roku zamek został ostatecznie zniszczony, od tego czasu popadł w ruinę. Prace konserwatorskie przy zamku podejmowano w okresie międzywojennym, pod kie­runkiem Waltera Bremera. Wówczas zabezpieczono ruiny budynku mieszkalnego, pod­wyższono zachowaną część wieży w celu wyrównania korony, przemurowano lico wieży, zrekonstruowano zewnętrzną bramę wjazdową, most zwodzony oraz wiadukt na kamien­nych filarach prowadzący od strony wschodniej.

 

Zamek Cisy

gm. Stare Bogaczowice

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500