Zabytki

 

 • kościół parafialny pw. św. Barbary, z 1548 r. - XVI w., z wieżą dobudowaną w 1777 r. Przebudowywany na początku XIX wieku oraz w 1969 r.
 • kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Jadwigi, przebudowany w 1771 r.
 • kaplica grobowa Klingberga, ul. 3 Maja, z 1813 r. - z początku XIX w.
 • kaplica grobowa Seylerów, ul. Wyszyńskiego, z ok. 1800 r.
 • dom, ul. Konopnickiej 2 (d. Dymitrowa 1), z k. XVIII w., pocz. XX w.
 • dom, ul. Kilińskiego 3, mur.-szach., z drugiej poł. XVIII w., 1820 r.

 • dom, ul. Wyszyńskiego 3, z poł. XIX w.
 • dom, ul. Wyszyńskiego 8, mur.-drewn., z 1704 r., drugiej poł. XIX/XX w.
 • dom towarowy „Kauhaus”, ob. dom mieszkalny, ul. Wyszyńskiego 13, z 1779 r., 1839 r.
 • budynek administracyjny tkalni z łącznikiem komunikacyjnym i boczną ścianą tkalni, ul. Kościuszki 8, z 1863 r.
 • podziemia i sztolnie w kompleksie Riese.
 • kościół parafialny pw. Świętego Krzyża, wzmiankowany w 1376 r.[6], obecny z około 1500 r., przebudowywany w 1866 r.; we wnętrzu gotyckie portale i rzeźby z XV w. oraz ołtarz z przełomu XVI i XVII w.
 • zamek Grodno, z pierwszej poł. XIV w., XV w., w drugiej poł. XVI w., w l.: 1868-69, 1904
 • zespół pałacowy, ul. Główna 13, z drugiej poł. XIX w.:
 • pałac, powozownia, ob. budynek gospodarczy,
 • park, folwark
 • dworzec kolejowy, murowano-szachulcowy, z 1902 r.
 • zapora wodna na Bystrzycy tworząca Jezioro Lubachowskie, zbudowana w latach 1912-1917,
 • most, murowany z kamienia, wzniesiony ok. 1820[8]
 • kolej bystrzycka;
 • kościół filialny pod wezwaniem św. Mikołaja, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim, wzniesiony ok. 1600 r., przebudowywany w 1704 r.
 • dawny dwór i gospoda z XIX wieku
 • dawna szkoła, obecnie budynek mieszkalny z początku XX wieku
 • krzyż pokutny, z XIV-XVI wieku. barokowy kościół par. pw. św. Michała Archanioła, z l. 1707-08. W późniejszych latach był wielokrotnie przebudowywany. Wewnątrz późnogotycka rzeźba Madonny i kamienna chrzcielnica z epoki renesansu.
 • kościół ewangelicki pw. Błogosławieństwa Pańskiego, z l. 1929-30. Wyróżnia się kamienną wieżą. Obecnie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej. W latach powojennych mieściła się w nim stolarnia.
 • willa (z apteką), ul. Główna 21, z 1904 r.[1]. zabudowania dawnego młyna z połowy XIX w.
 • wiadukt kolejowy z końca XIX w. na linii kolejowej Wałbrzych – Kłodzko, przebiega nad drogą do Jugowa.
 • Lipa Fryderyka, Żelazne Drzewo w Podlesiu

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500