Zabytki

 

Czarny Bór

 • ruiny gotyckiego zamku zbudowanego prawdopodobnie w 1355 roku - XIV w. przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego;
 • zespół pałacowy, z XVIII-XIX w.:
 • pałac barokowy z połowy XVIII wieku[2], remontowany w XIX w., restaurowany w 1963 r.; obecnie Szpital Leczenia Odwykowego
 • oficyna I
 • oficyna II

 • spichrz, z XVIII w., ul. Parkowa 6 starym park, który otacza pałac budynek dawnej gospody z XIX w.
 • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Witków

 • kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z 1710 roku - XVIII w.

Jaczków

 • kościół fil. pw. św. Michała, ob. pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, pierwszy raz był wzmiankowany w 1399 roku. Obecny jest wzniesiony jako późnogotycko-renesansowy w 1586 r. Był przebudowywany w XVII i drugiej połowie XIX wieku (wieża), oraz remontowany w latach 1957, 1969 i 1971-1972.
 • zespół pałacowy, z pierwszej połowy XVI-XIX w.:
 • pałac park z aleją.

Grzędy

 • kościół fil. pod wezwaniem św. Jadwigi z XIII w. przebudowany na gotycki około 1550 r. oraz w XVII i XVIII w., remontowany w 1964 r. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, a we wnętrzu znajduje się rzeźbiony renesansowy ołtarz z drugiej połowy XVI w.
 • zamek „Wojaczów” w ruinie, z XIV-XV wieku.
 • tujoklon, na cmentarzu obok kościoła rośnie unikat, być może w skali europejskiej, prawdziwy fenomen natury - tuja i klon o wspólnym pniu.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500