Ważne telefony

Instytucja Telefon
Dolnośląski Urząd Wojewódzki Delegatura w Wałbrzychu +48 74 849 40 00
Informacja paszportowa

+48 74 849 40 01

+48 74 849 40 03

+48 74 849 40 81

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Oddział w Wałbrzychu

+48 74 842 60 33

+48 74 842 22 26

Wałbrzyska Izba Gospodarcza +48 74 842 90 32
Cech Rzemiosł Różnych +48 74 842 39 57
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu +48 74 84 07 370
Izba Skarbowa we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu +48 74 841 00 67
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

+48 74 664 33 00

+48 74 841 13 01

Urząd Celny w Wałbrzychu

+48 74 648 84 44

+48 74 648 84 00

Sąd Rejonowy +48 74 843 03 00
Prokuratura Rejonowa +48 74 842 34 71
Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu

+48 74 842 47 97

+48 74 666 22 40

+48 74 666 22 41

Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna +48 74 847 75 69
Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Wałbrzychu +48 74 887 11 00
Powiatowy Inspektorat Weterynarii +48 74 848 11 70
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział Wydziału Nadzoru Pedagogicznegow Wałbrzychu +48 74 842 20 64
Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Wałbrzychu +48 74 664 31 00

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500