Rzecznik konsumentówPortret Rzecznika Konsumentów Anny Juszczyszyn-SrokiANNA JUSZCZYSZYN-SROKA

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Anna Juszczyszyn-Sroka od 01.08.2014 r. zajmuje się poradnictwem dla mieszkańców gmin Powiatu Wałbrzyskiego oraz Miasta Wałbrzycha.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wałbrzychu znajduje się
w Starostwie Powiatowym Al. Wyzwolenia 24 (pokój 26) w Wałbrzychu tel. 74 846 05 22

Informacje można również uzyskać pod adresem poczty elektronicznej rzecznik.konsumenta@powiatwalbrzyski.pl.

Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Prosimy o nieprzesyłanie skarg i próśb o interwencję na adres poczty elektronicznej. Skargi i prośby o interwencję należy przekazywać tradycyjną pocztą, za wyjątkiem e-maili z podpisem elektronicznym, jak również poprzez system ePUAP.


  Do jego zadań należy w szczególności:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i pomcy prawnej w indywidualnych sprawach konsumenckich,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

 

Posiada też możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów za ich zgodą do toczącego sie postępowania w sprawach o ochronę ich interesów. Jest też oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.


 

Pliki do pobrania:

Wzory pism reklamacyjnych sa dostepne na stronach:

rzecznik.konsumenta@powiatwalbrzyski.pl 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500