Uchwała Nr 27/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru oferty i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdr

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500