Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2030

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu rozpoczęło prace nad nową „Strategią rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2030”. Dokument ma określić kluczowe kierunki rozwoju, obszary strategiczne działania na najbliższe lata oraz przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wałbrzyskiego. Długofalowym efektem opracowanej strategii ma być poprawa jakości życia mieszkańców naszego Powiatu. Ponadto, opracowanie będzie pomocne w procesie wnioskowania o środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej.

Zarządzeniem nr 31/2020 Starosty Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. powołany został zespół ds. opracowania założeń Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2030.

Pierwszym etapem konstruowania nowej strategii jest diagnoza. Diagnoza to szczegółowy opis sytuacji powiatu, jak i jego otoczenia. Zakres tego opisu zależy od wybranych obszarów analizy, jednak jedno jest pewne – diagnoza powinna być rzetelna. Przeprowadzenie rzetelnej diagnozy stanu powiatu jest pierwszym krokiem w procesie budowy strategii jego rozwoju. Założenia diagnozy są efektem prac powołanego zespołu eksperckiego. Konieczne jest też poznanie głosu mieszkańców, nie tylko dla poznania samej opinii, ale także dla włączenia mieszkańców w proces tworzenia strategii i decydowania o kierunkach rozwoju naszego Powiatu. Powiat to przecież jego mieszkańcy!

W celu uzysania możliwie szerokiego wsparcia ze strony środowisk lokalnych rozpoczynamy badania ankietowe. Niniejsza ANKIETA pozwoli poznać nam Państwa opinie i w znacznym stopniu wspomoże proces tworzenia nowej strategii. Ankieta jest anonimowa, a Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do prac nad Strategią oraz raportem z badań ankietowych, będącym jej integralnym komponentem. Na końcu ankiety prosimy o dobrowolne podanie Państwa adresu e-mail jako kontaktu do informowania o przebiegu prac nad Strategią, bądź zaproszenia do kolejnego badania opinii. Zakończenie badania ankietowego przewidujemy z początkiem miesiąca lipca. Wśród tych z Państwa, którzy oddadzą swój głos i pozostawią adres e-mail rozlosujemy na początku lipca 10 egzemplarzy albumu "Powiat Wałbrzyski na dawnej pocztówce".  

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500