Nowy sprzęt dla PSP w Wałbrzychu

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego realizując ustawowe zadanie ochrony przeciwpożarowej przekazał na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 74 szt. węży strażackich o łącznej wartości blisko 13 000 zł. Przekazane węże będą służyły funkcjonariuszom Straży Pożarnej w trakcie prowadzenia akcji gaśniczych również na obszarze powiatu wałbrzyskiego.

„Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest dla nas bardzo ważne. Stale wspieramy wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazując niezbędny sprzęt ratowniczy. Ze względu na ostatnie wydarzenia związane z pożarami obszarów leśnych, podjęliśmy decyzję o zakupie węży strażackich, które są niezbędnym elementem wyposażenia jednostek”- powiedział Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500